Podpisz Petycję!

ZAiKS, największa polska organizacja zbiorowego zarządzania, poza pobieraniem opłat od polskich przedsiębiorców m.in. za odtwarzanie radia w punktach usługowych, domaga się nałożenia opłaty reprograficznej na tablety i smartfony oraz podnosi stawki za odtwarzanie muzyki w hotelach.

Postawieni zostaliśmy w obliczu absurdu, w którym ZAiKS, mając na koncie bankowym setki milionów złotych należne (ale nie wypłacone!) polskim artystom, żąda od nas – obywateli i przedsiębiorców – kolejnych pieniędzy.

Tymczasem ZAiKS znaczną część środków wydaje na wysokie wynagrodzenia (średnie wynagrodzenie dla 471 pracowników to 10 tys. zł miesięcznie) oraz zakup ekstrawaganckich nieruchomości (np. Pałac w Janowicach za 4,6 mln złotych). Propozycja nałożenia opłaty reprograficznej na smartfony, tablety i inne urządzenia multimedialne jest mocnym nadużyciem. Przyzwolenie na nowe opłaty na rzecz ZAiKS oznaczałoby zgodę na nietransparentne i nieefektywne działanie instytucji, której podstawowym zadaniem powinna być misja na rzecz dobra polskiej kultury.

Zrealizowanie roszczeniowych postulatów ZAiKS najbardziej uderzy w nas - polskich konsumentów. Obłożenie smartfonów i tabletów opłatą reprograficzną może doprowadzić do wzrostu ich cen nawet o ponad 100 zł na każdym urządzeniu. Kiedy nie udało się wygrać procesów sądowych z fryzjerem, a hotelarze podnieśli głowy, ZAiKS rozpoczął działania mające wpłynąć na Ministerstwo Kultury.

Jako obywatel i wyborca, apeluję do Pani Premier Ewy Kopacz, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani Małgorzaty Omilanowskiej oraz Posłów na Sejm RP i Senatorów RP o podjęcie natychmiastowych działań w celu weryfikacji zasad funkcjonowania ZAiKS i wdrożenia zmian porządkujących system działalności tej organizacji.

Apelujemy o takie zmiany, które zapewnią godne wynagrodzenie artystom z poszanowaniem roli konsumentów oraz przedsiębiorców.