Podpisz Petycję!

ZAiKS, największa polska organizacja zbiorowego zarządzania, poza pobieraniem opłat od polskich przedsiębiorców m.in. za odtwarzanie radia w punktach usługowych, domaga się nałożenia opłaty reprograficznej na tablety i smartfony oraz podnosi stawki za odtwarzanie muzyki w hotelach.

Postawieni zostaliśmy w obliczu absurdu, w którym ZAiKS, mając na koncie bankowym setki milionów złotych należne (ale nie wypłacone!) polskim artystom, żąda od nas – obywateli i przedsiębiorców – kolejnych pieniędzy.

Tymczasem ZAiKS znaczną część środków wydaje na wysokie wynagrodzenia (średnie wynagrodzenie dla 471 pracowników to 10 tys. zł miesięcznie) oraz zakup ekstrawaganckich nieruchomości (np. Pałac w Janowicach za 4,6 mln złotych). Propozycja nałożenia opłaty reprograficznej na smartfony, tablety i inne urządzenia multimedialne jest mocnym nadużyciem. Przyzwolenie na nowe opłaty na rzecz ZAiKS oznaczałoby zgodę na nietransparentne i nieefektywne działanie instytucji, której podstawowym zadaniem powinna być misja na rzecz dobra polskiej kultury.

Zrealizowanie roszczeniowych postulatów ZAiKS najbardziej uderzy w nas - polskich konsumentów. Obłożenie smartfonów i tabletów opłatą reprograficzną może doprowadzić do wzrostu ich cen nawet o ponad 100 zł na każdym urządzeniu. Kiedy nie udało się wygrać procesów sądowych z fryzjerem, a hotelarze podnieśli głowy, ZAiKS rozpoczął działania mające wpłynąć na Ministerstwo Kultury.

Jako obywatel i wyborca, apeluję do Pani Premier Ewy Kopacz, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani Małgorzaty Omilanowskiej oraz Posłów na Sejm RP i Senatorów RP o podjęcie natychmiastowych działań w celu weryfikacji zasad funkcjonowania ZAiKS i wdrożenia zmian porządkujących system działalności tej organizacji.

Apelujemy o takie zmiany, które zapewnią godne wynagrodzenie artystom z poszanowaniem roli konsumentów oraz przedsiębiorców.

WYPEŁNIJ FORMULARZ


Osoby, które w ostatnim czasie podpisały petycję

Adrian Kotowski Patryk Wychowaniec Witek Dołowicz Przemek Kot Artur Serafin Wojtek Sredniawa Ewa Sinkiewicz Krzysztof Jezierski Marcin Arkan Paweł Banaś Łukasz Gdynia Krzysztof Młodawski Stasiek Korżyk Łukasz Bik Sebastian Wcisło Mikołaj Bonowski Tomasz Łagodziński Maciej Lubelski Bartek Ruk Joanna Kulbicka Maciej Grabarczyk Patryk Chromik Mieszko Olejniczak Karol Sokołowski Patryk Wojdat Chris Krupinski Dariusz Harwaziński Wojciech Tajchman Wojtek Walczak Artur Konieczny Michał Zet Michał Hendzel Anita Miszczyk Rafał Chudy Tomasz Jaskuła Paweł Sterkowicz Natalia Jaszkiewicz Wojciech Deka Łukasz Damięcki Patryk Sosin